Fidelitza als teus clients

movil-mano
  • Augmenta els teus followers a la teva fanpage
  • Viralitat en reds socials.
  • Envia promocions als teus clients
  • Informa als teus nous clients de les tevespromocions mitjançant “branded content” adequate
  • Estadístiques sobre els teus usuaris

Ventatges

conexionAugmenta els Fans de la teva Fanpage

Podràs obtener el “M’agrada” a la teva fanpage detots els usuaris que es conectin a la red. Fidelitzar-los rápida i facilment. Imagina poder arribar a tots elsusuaris de la zona que decideixis i poder ofertar les tevés campanyes a mes a mes d’obtenir els“m’agrada”, així de fácil!

estrellaPublicitat inmediata

Les tevés campanyes publicitàries en questiò deminuts visibles als dispositius de tots els usuaris que es conectin a la red WIFan. Nomes has d’escollir on inosaltres farem la resta.

Milers d’impactes publicitaris en questió de minuts a la teva disposició.

movilROI de les tevés campanyes i pressupost depublicitat

Obtindràs els impactes publicitaris que desitgis, donan màxim rendiment a les teces inversions enpublicitat online, amb la viralitat en reds socials que necesites mitjançant la fórmula LIKE + IMPACTE.

wifiSegmentació Geolocalitzada

Escoleix quines zones desitges cobrir per arribar alsteus clients potencials. Escolleix el tipus delocalitzacions, diez y hores en que desitgis arribarals teus clients.

candadoUna tarfia a mesura

Decideix cuan, com i on vols destinar el teupressupost. Mai avans havia estat tant fàcil definirles teves campanyes online I en red socials. Tot en u!

dineroEines d’identificació d’usuaris

Podràs obtener un informe estadístic demogràfic dequi ha rebut les tevés campanyes. L’einad’identificació d’usuaris definitiva per als teusproductes!